Partners and Counsel

Dejun Mu    Lina Xie    B. Gary Zhang    Xiang An    Hailin Zou    Jinhua Lu

Guangliang Zhang    Wen Che    Qing Yang    Guoqing Guo    Zhiyong Sun    Kai Xia

Haichuan Wang    Yi Lu    Longhe Jin    Guangming Liu    Lu Jin    Chuanjiang Qi

Xiaoguang Liang    Peipei Gao    Yong Chen 
   

Senior Attorneys

Haitao Chen    Xiaomei Chen    Zhaohui Guan    Chunyan Huan    Gang Huang   

Jia Li    Lan Li    Ya Li    Hui Liu    Taibai Quan    Hui Su

Hairong Yang    Huansheng Zhang    Ying Zhang    Lu Zou

Min Chen    Yanmei Kan    Ling Qiu    Jie Tian    Xiaolu Xiong    Xiaonan Zhang

Qincheng Xu